VÅRA TJÄNSTER

UTREDNINGAR

- TERMOGRAFERING

Termografering är ett effektivt och snabbt sätt att lokalisera dolda ledningar och felkällor med en okulär kontroll. Termografering är till exempel användbar vid lokalisering av markförlagda ledningar, golvvärme och energiförluster. 

- TRYCKSATTA RÖRSYSTEM

Trycksatta rörsystem brukar oftats ses som omöjliga att läcksöka på eftersom ledningarna ofta ansluter i det dolda. Skadepartner AB erbjuder en mängd olika tjänster för att skräddasy utredningen för just er problematik. 

- LUKTPROBLEMATIK

Frågan om att lokalisera källan till avvikande luktproblematik är vanlig i vår bransch. Lukter kan vara svåra att beskriva då de går varken att se eller ta på.

Skadepartner AB erbjuder tjänster med anvancerad mätteknik att lokalisera även de mest oförklarliga luktproblemen.

- KONSTRUKTIONSLÄCKAGE

Läcker det endast vid nederbörd? Oavsett vart läckageproblematiken uppdagats kan Skadepartner AB utföra en felsökning och lokalisering av orsaken.

- SPILL OCH DAGVATTENSYSTEM

Läckage från spill och dagvattensystem är ofta förekommade från gamla rör.

Vi har metoder att lokalisera otätheten utan att utföra onödiga ingrepp i fastigheten. 

- LEDNINGSLOKALISERING

Har det uppstått en okänd driftstörning i dag eller spillvattensystemet? Eller är det dags att uppdatera era ritningsunderlag? Vi hjälper er med att lokalisera placeringen på dolda självfallsledningar i fastighet och mark. Detta är ett kostnadseffektivt sätt för att undvika större ingrepp än nödvändigt i er fastighet vid eventuella läckage eller driftstörningar.

- FUKTINDIKATIONSMÄTNING

Vid uppkomst av ett läckage är det mycket viktigt att kontrollera omfattningen av skadeområdet. Vid detta säkerställer man att skadat material är borttaget samt att konstruktionen är tillräckligt torr för att återställas. 

Efter varje utredning sammanställs en skriftlig rapport med en specifik åtgärdsrekommendation.

PROJEKTLEDNING

Om en skada har uppkommit i form av lukt eller vattenproblematik i er fastighet bistår vi med hjälp då vi erbjuder projektledning i syfte att åtgärda problemet. Vare sig det gäller att ersätta en rörkoppling till att renovera en källare i samband med vattenläckage krävs det att samordna eller att instruera flera olika entreprenörer/yrkesgrupper. Vi erbjuder projektledning som löper hela linan ut från uppdagande av skada/läckage till färdigställning. Detta gör vi i samarbete med rekommenderade och auktoriserade entreprenörer. Vi samarbetar även med er kontrakterade entreprenör.