ALLT INOM LÄCKSÖKNING I FASTIGHET & MARK

Vi hjälper er att lokalisera felkällan utan onödiga ingrepp

MEST FÖREKOMMANDE UTREDNINGAR

Vi erbjuder skräddasydda arbetsmetoder för att lokalisera diverse felkällor vid uppkomst av fukt, lukt och läckageproblematik.

Se nedan för exempel på mest förekommande utredningar.


  • Termografering.
  • Läcksökning inom trycksatta rörsystem.
  • Utredning av luktproblematik.
  • Läcksökning inom konstruktionsläckage.
  • Läcksökning inom spill och dagvattensystem.
  • TV-inspektion. 
  • Kartering-/Revidering ritningsunderlag.
  • RF-Mätning-/Fuktindikationmätning.
  • Avfuktning.
  • Mögelutredning.


I varje utredning sammanställs en skriftlig rapport med en specifik åtgärdsrekommendation.

EN DEL AV VÅR VARDAG