Har ni problem med lukt eller läckage i er fastighet? 

Skadepartner hjälper er att lokalisera

otätheten utan onödiga ingrepp

MEST FÖREKOMMANDE UTREDNINGAR

Vi erbjuder skräddasydda arbetsmetoder för att lokalisera diverse felkällor vid uppkomst av fukt, lukt och läckageproblematik.

Se nedan för exempel på mest förekommande utredningar.


  • Termografering.
  • Läcksökning inom trycksatta rörsystem.
  • Utredning och lokalisering av luktproblematik.
  • Läcksökning inom konstruktionsläckage.
  • Läcksökning inom spill och dagvattensystem.
  • Funktionskontroll av spill och dagvattensystem.
  • Ledningslokalisering.
  • Fuktindikationmätning.
  • Avfuktning.


I varje utredning sammanställs en skriftlig rapport med en specifik åtgärdsrekommendation.

EN DEL AV VÅR VARDAG

Ökad vattenförbrukning?
Ökad vattenförbrukning?
Okänt vattenläckage i källare?
Okänt vattenläckage i källare?
Stopp i dagvattensystemet?
Stopp i dagvattensystemet?
Upplever ni skadedjur/luktproblematik i er fastighet?
Upplever ni skadedjur/luktproblematik i er fastighet?
Okänt vatten i badrum?
Okänt vatten i badrum?
Tappar ni tryck på golvvärmesystemet?
Tappar ni tryck på golvvärmesystemet?
Inträngande vatten från vägg?
Inträngande vatten från vägg?
Läcker det från taket när det regnar?
Läcker det från taket när det regnar?
Tappar ni tryck i värmesystemet?
Tappar ni tryck i värmesystemet?
Återkommande stopp i kök?
Återkommande stopp i kök?