LÄCKSÖKNING AV VATTEN & VÄRMESYSTEM


Vi hjälper er att lokalisera felkällan utan onödiga ingrepp

Att söka efter läckage i vatten- och värmesystem är en viktig process för att upprätthålla effektivitet och undvika kostsamma skador. Denna process kräver noggrannhet och expertis för att identifiera och åtgärda problem innan de eskalerar. 

Skadepartner utför rörläcksökning inom:

 

  • Tappvattenledningar. Varm/VVC/Kallvatten
  • Värmesystem
  • Golvvärmesystem
  • Kylsystem
  • Fjärrvärme

 

Vatten- och värmesystem är livsviktiga komponenter i många byggnader och infrastrukturer.  När det uppstår läckage leder det till förlust av vatten, minskad effektivitet, potentiell skada på fastigheten och privat egendom. Läcksökning blir därför avgörande för att snabbt lokalisera läckaget, minimera följdskador och onödiga kostnader.

 

En metod för att upptäcka vattenläckage är att använda sig av avancerad lyssningsteknik och termografi. Ljudlyssning innebär att man använder mikrofoner för att lyssna efter eventuella läckageindikationer och dolda avvikelser. Detta kan avslöja även de minsta läckorna som annars kan gå obemärkta.

Termografi är en teknik som mäter värmeskillnader med hjälp av infraröda kameror. Genom att analysera dessa bilder kan man upptäcka områden där temperaturen avviker, vilket kan indikera läckage eller andra problem.


En annan metod för att hitta mindre läckage på värmesystem är att använda sig av färgämnen. Detta tillsätts till i värmesystemet, när de når läckaget kan de med hjälp av UV-ljus tydligt härleda källan för läckaget. Denna metod är särskilt användbar när man söker efter mindre läckage som inte är synliga för det blotta ögat. 

Om ett läckage pågår under en längre tid leder detta till förlust av värmeeffektivitet och ökad driftkostnad. Utöver detta bidrar det även till invändig korrosion som i längden försämrar värmesystemts livslängd.

Vid större värmeläckage är en effektiv metod att använda sig av anvancerad lyssningsteknik samt sektionering av värmestråk.  Termografering kan också användas för att upptäcka temeraturavvikelser som indikerar på läckageområde. 

 

Att tidigt upptäcka och åtgärda läckage i vatten- och värmesystem har flera fördelar. För det första minskar det risken för skador på byggnader och fastigheter. Läckande vatten kan orsaka fuktproblem, mikrobiell påväxt och strukturella skador. 

Läcksökning bidrar till att värna om miljön genom att minimera förlusten av vatten och energi. Oavsett om det är ett vatten- eller värmesystem, innebär varje läcka en potentiell förlust av resurser och kan resultera i högre kostnader för fastighetsägare och påverka vår miljö negativt.

 

Slutligen kan en regelbunden läcksökning och underhållsprogram förlänga livslängden på vatten- och värmesystem. Genom att identifiera och åtgärda problem i ett tidigt skede kan man förebygga större skador och förlänga systemens hållbarhet.

 

Sammanfattningsvis är läcksökning av vatten- och värmesystem en oumbärlig del av underhållet för byggnader och infrastrukturer. Genom att använda avancerad teknik och noggrannhet kan man upptäcka och åtgärda läckage innan de leder till allvarliga konsekvenser. Det är en investering i både säkerhet och hållbarhet för fastighetsägare och samhället som helhet.

Vår Expertis


Skadepartner AB, ett specialiserat utredningsföretag, är experter på att hantera fukt, lukt och vattenläckage. Med användning av avancerade mätinstrument och ett omfattande kontaktnät av auktoriserade entreprenörer strävar vi efter att erbjuda heltäckande lösningar för våra kunders behov.

Vi på Skadepartner


Vi på Skadepartner AB är dedikerade experter inom läckageutredning och projektledning. Genom att kombinera vår kunskap och erfarenhet strävar vi inte bara efter att lokalisera felkällan utan också att säkerställa en sömlös övergång från upptäckt till åtgärd. Vår målsättning är att vara er pålitliga samarbetspartner när olyckan är framme.


Vår Vision


Skadepartner AB's vision är att erbjuda kunder ett helhetsgrepp vid uppkomst av läckage. Vår prioritet är givetvis att lokalisera läckaget och strävar efter att hålla alla parter nöjda genom tydlighet och kommunikation. Från läckage till åtgärd strävar vi efter att göra hela processen så smidig som möjligt för våra kunder.

Om Skadepartner


Skadepartner AB är ett specialiserat utredningsföretag som fokuserar på problem relaterade till fukt, lukt och vattenläckage. Vår expertis sträcker sig till att lösa även de mest utmanande och "omöjliga" problemen inom dessa områden.

 

För att säkerställa noggrannhet och effektivitet i våra utredningar använder vi avancerade mätinstrument. Dessa verktyg gör det möjligt för oss att exakt lokalisera och identifiera problemens källa, vilket är avgörande för att genomföra välgrundade åtgärder.

 

Utöver våra utrednings- och projektledningstjänster erbjuder Skadepartner AB också tillgång till ett omfattande kontaktnät med auktoriserade entreprenörer inom olika yrkesgrupper. Vid behov rekommenderar vi gärna dessa kvalificerade yrkespersoner för att utföra nödvändiga åtgärdsarbeten. Vi är flexibla och samarbetar även med er egen entreprenör om så önskas, för att säkerställa att lösningarna motsvarar era specifika behov och önskemål.

Kontakta oss