LÄCKAGE VATTENLEDNING

Vi hjälper er att lokalisera felkällan utan onödiga ingrepp

Läcksökning

Att söka efter vattenläckage är en viktig process för att upprätthålla effektivitet och undvika kostsamma skador. Denna process kräver noggrannhet och expertis för att identifiera och åtgärda problem innan de eskalerar. Rörsystem är en viktig komponent i byggnader och infrastrukturer. När det uppstår ett läckage leder detta till vattenförlust, minskad effektivitet, potentiell skada i mark eller på fastigheten och privat egendom. Läcksökning blir därför avgörande för att snabbt lokalisera läckaget, minimera följdskador och onödiga kostnader.


Med Skadepartner´s expertis och avancerade mätintrument kan alla typer av läckage lokaliseras utan onödiga ingrepp eller åtgärder. En effektiv metod för att upptäcka större värmeäckage är att använda sig av lyssningsteknik och termografi. Ljudlyssning innebär att man använder mikrofoner för att lyssna efter eventuella läckageindikationer och dolda avvikelser. 


Termografi är en teknik som mäter värmeskillnader med hjälp av infraröda kameror. Genom att analysera dessa bilder kan man upptäcka områden där temperaturen avviker, vilket kan indikera läckage eller andra problem.

Misstankar om ett aktivt vattenläckage? 

Att hitta ett läckage kan vara som att hitta nålen i en höstack. Men att uppmärksamma läckageindikationer i ett tidig skede kan vara avgörande för att bibehålla effektivitet, undvika onödiga kostnader och energiförluster. Nedan är några pukter man ska vara extra uppmärksam med om man misstänkter ett vattenläckage.  


- Övervaka förbrukning på vattenmätaren. Mäta förbrukning under dagtid kan vara problematisk i större bostadshus, förerningar eller samfälligheter. Avläsning skall ske när det är som lägs drift/använing av vatten i området som ledningsnätet försörjer, dvs nattid. Om ett konstat flöde eller förhöjd förbrukning noteras indikerar detta på eventellt vattenläckage.


- Var uppmärksam på ovanligt höga energikostnader, kan detta indikera på ett vattenläckage på VV/VVC. Dessutom kan snöfria markområden under vintertid indikera på energiläckage. 


Om ni misstänker att ett vattenläckage föreligger bör ni omedelbart anlita läcksökningstekniker för utredning och loklaisering av skada.

Att tidigt upptäcka och åtgärda läckage i vatten har flera fördelar. För det första minskar det risken för dolda skador på byggnader och fastigheter. Läckande vatten kan orsaka fuktproblem, mikrobiell påväxt och strukturella skador. Varje läcka en potentiell förlust av resurser och kan resultera i högre kostnader för fastighetsägare och påverka vår miljö negativt.

Regelbunden läckagekontroll och underhållsprogram är ett bra sätt för övervaka effektivitet och livslängden ledningssystemet. Genom att identifiera och åtgärda problem i ett tidigt skede kan man förebygga omfattande skador och förlänga systemens hållbarhet. Aktiv läcksökning är en investering för fastighetsägare, kommuner och samhället som helhet.

Vår Expertis


Skadepartner AB, ett specialiserat utredningsföretag, är experter på att hantera fukt, lukt och vattenläckage. Med användning av avancerade mätinstrument och ett omfattande kontaktnät av auktoriserade entreprenörer strävar vi efter att erbjuda heltäckande lösningar för våra kunders behov.

Vi på Skadepartner


Vi på Skadepartner AB är dedikerade experter inom läckageutredning och projektledning. Genom att kombinera vår kunskap och erfarenhet strävar vi inte bara efter att lokalisera felkällan utan också att säkerställa en sömlös övergång från upptäckt till åtgärd. Vår målsättning är att vara er pålitliga samarbetspartner när olyckan är framme.


Vår Vision


Skadepartner AB's vision är att erbjuda kunder ett helhetsgrepp vid uppkomst av läckage. Vår prioritet är givetvis att lokalisera läckaget och strävar efter att hålla alla parter nöjda genom tydlighet och kommunikation. Från läckage till åtgärd strävar vi efter att göra hela processen så smidig som möjligt för våra kunder.

Om Skadepartner


Skadepartner AB är ett specialiserat utredningsföretag som fokuserar på problem relaterade till fukt, lukt och vattenläckage. Vår expertis sträcker sig till att lösa även de mest utmanande och "omöjliga" problemen inom dessa områden.

 

För att säkerställa noggrannhet och effektivitet i våra utredningar använder vi avancerade mätinstrument. Dessa verktyg gör det möjligt för oss att exakt lokalisera och identifiera problemens källa, vilket är avgörande för att genomföra välgrundade åtgärder.

 

Utöver våra utrednings- och projektledningstjänster erbjuder Skadepartner AB också tillgång till ett omfattande kontaktnät med auktoriserade entreprenörer inom olika yrkesgrupper. Vid behov rekommenderar vi gärna dessa kvalificerade yrkespersoner för att utföra nödvändiga åtgärdsarbeten. Vi är flexibla och samarbetar även med er egen entreprenör om så önskas, för att säkerställa att lösningarna motsvarar era specifika behov och önskemål.

Kontakta oss