VÅRA TJÄNSTER

UTREDNING

Vi erbjuder skräddasydda arbetsmetoder för att lokalisera diverse felkällor vid uppkomst av fukt, lukt och läckageproblematik. Se nedan för exempel på mest förekommande utredningar.


  • Lokalisering och felsökning inom konstruktionsläckage.
  • Lokalisering och felsökning inom trycksatta rörsystem.
  • Lokalisering och felsökning inom diverse luktproblematik.
  • Lokalisering och felsökning inom spill och dagvattensystem.
  • Funktionskontroll av dag och spillvattensystem.

 

I varje utredning sammanställs en skriftlig rapport med en specifik åtgärdsrekommendation.

PROJEKTLEDNING

Om en skada har uppkommit i form av lukt eller vattenproblematik i er fastighet bistår vi med hjälp då vi erbjuder projektledning i syfte att åtgärda problemet. Vare sig det gäller att ersätta en rörkoppling till att renovera en källare i samband med vattenläckage krävs det att samordna eller att instruera flera olika entreprenörer/yrkesgrupper. Vi erbjuder projektledning som löper hela linan ut från uppdagande av skada/läckage till färdigställning. Detta gör vi i samarbete med rekommenderade och auktoriserade entreprenörer. Vi samarbetar även med er kontrakterade entreprenör!

RÅDGIVNING

Har ni en frågeställning om status på boende/fastigheten? Behöver man stamspola? Är det mögel eller sot?

Tips om hur man går tillväga för att få hjälp med diverse diffusa upplevda hälsoproblem i inomhusmiljön?

Vi har lång erfarenhet och brett kontaktnät inom branschen och kan gå till botten med alla typer av läckage eller upplevda hälsobesvär som orsakats av inomhusmiljö/material/emissioner. 


Kontakta oss i frågeformuläret så hjälper vi er vidare med problemet och löser oron.

KONTAKTA OSS

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med oss!

Beskriv gärna ditt ärende kortfattat så återkommer vi på uppgifterna du lämnat!


 
 
 
 
 
 

Kontakta oss direkt:

John Larsson

Projektledare / Teknisk utredare

E-post john@skadepartner.se

Telefon: 0700-47 00 19

Daniel Dahlfors

Projektledare / Teknisk utredare

E-post daniel@skadepartner.se

Telefon: 0700-90 92 94


0700470019


COPYRIGHT © 2021 ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA